Mär07

Vastuvõtt

Vastuvõtt

Koolituskeskuse õppekava alusel võib asuda õppima isik, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused, sooritatud positiivse tulemusega eriala lõpueksam ja kelle vanus lõpetamisel on vähemalt 18 aastat.


Koolitusest loobumise korral palume sellest koheselt teada anda.
Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Tugikeskus Power õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

Koolituse läbinu ja positiivse tulemusega lõpueksami sooritaja saab vastava tunnistuse. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80% ulatuses.

Koolituse läbinu saab vastava tõendi.

Koolituskeskus Tugikeskus Power jätab endale õiguse teha õppekorralduses muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa maksame tagasi või kanname soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.